Brendu į pievą.../I'm wading into the meadow...

Brendu į pievą... O čia tiek augimo, žydėjimo, brendimo, siūbavimo, kvepėjimo, dalinimosi, byrėjimo. Užburia. Įkvepia. Pastūmėja. Priverčia įsiklausyti. Leidžia užsimiršti. Sveikas, žmogau, užklydęs į mano pievą...


I’m wading into the meadow....what growth, blooming, ripening, swaying, breathing, sharing, and spin offs to be found! It enchants. It inspires. It pushes you forward, forces you to listen, allows you to forget. Greetings, to you, who stumbled upon my meadow....Atvirukai/ CardsEsu nerami

Viea meilei

Vasaros žolynų kvapasMintys apie tave
Thoughts about you

Mėnulio gimimas
How the Moon was born

Belaukiant paukščių
Waiting for birds

Žolės deginimas I
Grass burningI

Žolės deginimas II
Grass burningII

Per akmenis
Through the rocks

Mergaitės svajonės
Girl's dreams

Ateinantys
New comers

Du balto vyno
Two white wine, please..

Savimeilė
Selfishness

Ant kopos viršaus
On the top of the dune

Dangus prislinko prie miškų
The sky got in to the forest


Pievos trimitai bunda
Trumpets of the meadow are waking up

Nuomonė
Opinion

Išeinantis miškas


Atsisveikinmas
So-long

Turgus
Bazar

Išpiltas raudonas vynas

Žolynų pašvaistė
Verdure's glow

Nukritau aš ant žemės kietos
 Fall down...

Paraštės
Margins

Pavėjui meldžiuosi žolei

Varpeliai už lango

Niekada nebus pasakyta

Salo užsėdimas

Sūkurys. Užsimerkiu

Šaltos ugnelės tavo delnuose

Inžinierius pievoje

Si bemol

Kai norisi tyrumo

Pakelėj belaukiant

Norėjimas būti lygiu su visais

Mėnulio glamonės

Susitikimas

Mėnulio taku

Sakantys tiesą

Netikėtumas rudenį

Nėra vietos dideliems

Išplėšta iš rudenėjančios saulės

Kai pasiilgsti jūros

Padiskutuokim...

Ką reiškia šaknys?

Kai ramu ir gera

Rankų gražymas

Ištrauka iš gyvenimo

Pirmadienis ir amtradienis

Greitakalbio klausymas

Beieškant antros pusės

Oranžinė žemė

Paprasta tiesa

Kodėl išėjai?Pilnatis miške


Prašymas neužmiršti

Kalėdos 2017
Veidrodis. Nauji kailiniai

Ir išplaukė

Be raudonos spalvos


Svirplių žvakidė

Kitoks moters veidas. Kimono I

Kitoks moters veidas. Kimono II

Kitoks moters veidas. Kimono III

Kitoks moters veidas. Kimono IV

Tu pilnas nerimo

Ryškėjantys mostai

Iš tėčio prisiminimų pievos I

Be žodžių sunku

Šerkšnas ant sesės lango I

Aš tave palieku

Gėlyno prašnekinimasVardo ieškojimas sau

Akla padangėKą prisimena pirštai

Dieva, nesuprantu...

Viskas renasi mane
Suklūsta naktiniai drugiai

Kalbos liepsna

Iš tėčio prisiminimų pievos II

Šerkšnas ant sesės lango II

Šerkšnas ant sesės lango III

Šerkšnas ant sesės lango IV

Šerkšnas ant sesės lango V

Jaunavedžių rytas

Kol tavęs nematau


Užversk pasakų knygas

Jaunos miško raganos sapnas


Už kuprotų akmenų tvoros


Gal ten rasiu ramybę?
Dabar riekiama duona

Kiek visko atiduota žemei

Ramiai, bet staiga

Įkaitę saulės spinduliai
Parklupti atgailai

Begalinė dienaBegalinė diena


Maištaujantis kraujasKam erdvei sienos?

Vargonų muzika

Iš tėčio prisiminimų pievos III

Begalinė diena

Šerkšnas ant sesės lango 

Šerkšnas ant sesės lango

Spengianti tyla

Akių basumas

Kai trakšteli kevalas

 Nutolstančios nelaimės

Vainiko bučiavimas

Iš tėčio prisiminimų pievos IV

Iš tėčio prisiminimų pievos V

Išalk ir ištrokš


Seiai norėjau pasikeisti

Pasroviui. Dainuojant. Ak, širdie...

Niekada tu neturėsi amžinai...

Atsakyno nėraVirš židinio

Rogių sudraskyta miško tyla

Prieš išverčiant tvoras

Samanom pakvipę miškai

Nuodėmės

Šerkšnas pro sesės langą VI

Iš tėčio prisiminimų pievos VI

Tavęs laukiantis pieptas

Atgaila

Molio sparnai

Noriu gerti

Nedrąsios sėklos

Palaiminta pievoje tarp žolynų

Mokėjimas nusilenkti

Pavargęs miško šventorius

Saulės veidrodis

Ką primena pirštai

Skiemenys žodžiui

Kol kriokliai neužšąlo


Šiaurinis vėjas

Saujoj laikau

Negiedok, paukščiuk

Atklūpėk savo...

Kaip gimsta varpeliai

Gilios rudens akys

Sėkmingai praslinkęs laikas

Ką prisimena pirštai

Atstumai laikas tave

Mažai ragavom medaus

Išlošk mane

Vienuolika vėjų

Apsiaustas

Kaip paprasta nuskinti

Paklausyk šnabždesių

Nuščiuvęs krionlys

Niekas nebesidomi prasme

Algirdui Juliui Greimui
Kalėdos XX
Christmas XX Sold 

Kalėdos XXI
Christmas XXI Sold 

Kalėdos XXII
Christmas XXII Sold 

Kalėdos XXIII
Christmas XXIII Sold 

Kalėdos XXIV
Christmas XXIV Sold 

Kalėdos XXV
Christmas XXV Sold 

Kalėdos XXVI
Christmas XXVI Sold 


Galėjimas pasakyti tiesą
The strength to say the Truth Sold

Pasiimk savo gyvenimą
Take your own life Sold 

Nieko tu neturi amžinai
You can't have anything forever Sold


Nutilę daiktai
Quite things Sold

Kalėdos XIX
Christmas XIX Sold

Vis mažiau minčių
Less and less thoughts Sold

Tiesiog sninga
Just snowing Sold

Daužos už upės vanduo
Crashes behind the river’s water Sold

Nenušienautos pievos XX
Not Scythed Meadows XX Sold

Nenušienautos pievos XXI
Not Scythed Meadows XXI Sold


Saujos ežerų
A handful of lakes Soldv

Vienpusis žmogus
Single minded person Sold

Kalėdos XVII
Christmas XVII Sold

Iš boružės sapno. Menininkas
From a Ladybug's Dream. An Artist Sold


Iš boružės sapno. Skambesys
From a Ladybug's Dream. The Sound Sold

Išsinomuosiu vaikystę
I will rent a childhood Sold

Jausmai be spynų
Feelings without locks Sold

Kur žiūri langai
Where the windows look Sold

Su Gimtadieniu !
Happy Birthday! Sold 

Kalėdos XVIII
Christmas XVIII Sold

Kalėdos XVI
Christmas XVI Sold

Kalėdos XIV
Christmas XIV Sold

Kalėdos XV
Christmas XV Sold

Nenušienautos pievos XIX
Not Scythed Meadows XIX Sold

Dievo sušlapusios kojos
God's Soaked Legs Sold

Aptikti savyje pasaulį
Come to terms with yourself in your world Sold

Nenušienautos pievos XIV
Not Scythed Meadows XIV Sold

Nenušienautos pievos XV
Not Scythed Meadows XV Sold

Nenušienautos pievos XVI
Not Scythed Meadows XVI Sold

Nenušienautos pievos XVIII
Not Scythed Meadows XVIII Sold

Nenušienautos pievos XVII
Not Scythed Meadows XVII Sold

Žilvino pasakojimas
Žilvinas' story Sold

Daug kartų ištylėta

Many times hushed Sold

Medinė tavo namų šviesa
Wooden light of your home Sold

Laiko žodynas
Dictionary of time Sold


Kalėdos XI
Christmas XI Sold

Kalėdos XII
Christmas XII Sold

Vienam pasitinkant rytą
When one meets the morning Sold

Kalėdos XIII
Christmas XIII Sold

Vasarą sninga
Snowing in the summer Sold

Basi arkliai sapnuoja
Barefoot horses are dreaming Sold

Užsnūdęs vėjas
Snoozing Wind Sold

Jeigu būtų likę neišsakytų žodžių
If it were left unspoken words Sold

Bedugnė tarp žodžio ir žodžio
The abyss between a word and a word Sold

Budinti tiesa
Wide-awake truth Sold

Išnykstanti patirtis
Subsiding experience Soldv

Kantrybė gyventi II
Patience to live II Sold

Šnabždesiai prie ežero
Whispers by the lake Sold

                                            Žolynų kaimas išskrenda žiemoti I
The Herb village flies out to hibernate I Sold

Žolynų kaimas išskrenda žiemoti II
The Herb village flies out to hibernate II Sold

Nenušienautos pievos XII
Not Scythed Meadows XII Sold

Šaltos ugnies artumas
Cold Fire's closeness Sold Sold

Nenušienautos pievos XIII
Not Scythed Meadows XIII Sold


Mano sutuoktuvių žiedas... VIII
My wedding ring...VIII Sold

Mano sutuoktuvių žiedas... VII
My wedding ring...VII Sold

Mano sutuoktuvių žiedas... VI
My wedding ring...VI Sold

Mano sutuoktuvių žiedas... V
My wedding ring...V Sold

Mano sutuoktuvių žiedas... IV
My wedding ring...IV Sold

Mano sutuoktuvių žiedas... III
My wedding ring...III  Sold

Mano sutuoktuvių žiedas... II
My wedding ring...II Soldv

Mano sutuoktuvių žiedas... I
My wedding ring...I Sold 

Kalėdos X
Christmas X  Sold

Svetimas skausmas
Stranger's pain  Sold

Ar atskiri savo sielą nuo kitų?
Is your soul separate from the others? Sold

Tu gydai mano sielą
You heal my soul Sold 

Mano sutuoktuvių žiedas...IX
My wedding ring...IX  Sold

Mano sutuoktuvių žiedas...X
My wedding ring...X Sold

Mano sutuoktuvių žiedas...XI
My wedding ring...XI Sold

Kalėdos IX
Christmas IX Sold

Didelis tylėjimas prie mažo kelio
Great silence by the narrow road Sold

Svetimas skausmas
Stranger's pain Sold

Sužydėjimas tavo akių
Blossoming of your eyes Sold

Sužydėjimas tavo akių II
Blossoming of your eyes II Sold

Kalbėjimas į kurčią ausį...
Speaking to a deaf ear... Sold

Minties basumas
Barefoot thoughrs Sold

Upė teka manimi
The river flows through me Sold

Angelo sparnų vėjas
The wind from an angel wings Sold

Saulutė sningant I
        Snowing around the Lithuanian ethnic Sun I Sold

Saulutė sningant II
        Snowing around the Lithuanian ethnic Sun II Sold

Saulutė sningant III
        Snowing around the Lithuanian ethnic Sun III  Sold

Saulutė sningant IV
        Snowing around the Lithuanian ethnic Sun IV Sold

Saulutė sningant V
        Snowing around the Lithuanian ethnic Sun V  Sold

Vakarėja, jau vakarėja
Closer and closer to the evening Sold


Kai lyja iš žemės
When it rains from the Earth Sold


Ir teptukai svajoja
Even Painbrushes Daydream Sold

                                                          Noras vadovauti 
The willingness to lead Sold

Žalias ruduo
Green Autumn Sold

Nepikta liepsna
Not an angry flame Sold

Avytės sapnas
Little sheep’s dream Sold

Šakų glėbys mūsų laužui
Handful of branches for the campfire Sold

 Ieškojimas savęs 
Search for oneself  Sold

Iš paskutinio pokalbio
From the last conversation Sold

Glamonių paukščiai
Birds of the hugs Sold

Nenugyventi gyvenimai
Not over-living lives Sold

Žvilgsnis per petį
Glimpse over the shoulder Sold

Nenušienautos pievos XI
Not Scythed Meadows XI Sold


Iš boružės sapno. Angelas
From a Ladybug's Dream. An Angel Sold

Iš boružės sapno. Traukinio belaukiant
From a Ladybug's Dream. Waiting for the train Sold

Iš boružės sapnų: Tavo artuma
                                                From Ladybug dreams: Your closeness SoldIš boružės sapnų: Kelias tiesiai į širdį
                                         From Ladybug dreams: The straightest road to your heart Sold

Užmigti negaliu
                                                                    Can’t fall asleep Sold

Siluetai
Silhouettes Sold

Sninga
It is snowing Sold

Kai žvakės apšviečia sienas
When candles illuminates the walls Sold

Nenušienautos pievos VIII
Not Scythed Meadows VIII Sold

Nenušienautos pievos IX
Not Scythed Meadows IX Sold

Iš boružės sapnų: Eglutė
                                                   From Ladybug dreams: Christmas Tree Sold

Pralaužus pasenusią tvorą
                                                           Broken through an old fence Sold

Lapais verkia liepos
                                                      The linden is crying tears of leaves Sold

 Kalėdos I
Christmas I Sold

Kalėdos II
Christmas II Sold

Kalėdos III
Christmas III Sold

Kalėdos IV
Christmas IV Sold

Gyvenimas tarp langų
Life beteen the Windows Sold

Iš boružės sapno: Skalbiniai
From a Ladybug's Dream: The Laundry Sold

Iš boružės sapnų: Pieno ąsotis
From Ladybug’s Dream: Pitcher of milk
 Sold 

Ūžimas medžio lapuose
                                                          The noise in the tree’s bushel Sold

Nuogos melodijos
                                                                    Naked Melodies Sold


Pusė upės
Half of the river Sold

Senstantis vakaras
The growing old evening Sold

Kalėdos VI
Christmas VI Sold

Kalėdos V
Christmas V Sold

Kalėdos VII
Christmas VII Sold

Kalėdos VIII 
Christmas VIII  Sold

Nenušienautos pievos X
Not Scythed Meadows X Sold

Iš boružės sapno: Pirmoji gama
From Ladybug’s Dream: The first scale Sold

Nenušienautos pievos I
Not Scythed Meadows I Sold

Nenušienautos pievos II
Not Scythed Meadows II Sold

Nenušienautos pievos III
Not Scythed Meadows III Sold


Nenušienautos pievos IV
Not Scythed Meadows IV Sold


Nenušienautos pievos V
Not Scythed Meadows V Sold


Nenušienautos pievos VI
Not Scythed Meadows VI Sold


Nenušienautos pievos VII
Not Scythed Meadows VII Sold


Tiesiai į akis
                                                              Straight into the eyes Sold

 Sold
Moters rankinukas
Lady's purse Sold

Vienišiaus paraštės
Introvert's Margin Sold

Senstanti Naktis
Aging Night Sold

Žemuogių šerkšnas
Strawberry frost Sold


Šiandien niekas nebegirdi
Today no one hears anymore Sold

Audimas kotais
Weaving by the stems Sold

Sunkūs viedrai
Heavy buckets Sold

Iš boružės sapno. Žiema
From a Ladybug's Dream. Winter. Sold

Nekirsk eglės...
Don't cut down the Fir tree Sold

Sutartinės skambesys
The sound of folk song Sold

Šiandien niekas negirdi
Today no-one can hear Sold

Vienišos pilies sapnas
The lonely castle's dream Sold

Įskiepytos Kalėdos
Inoculated Christmas Sold

Tu gimęs regėti
You were born to see Sold

Glėbys ugnies
Lump of fire Sold

Atsiklaupkim pamaldžiai
Let's crouch to pray Sold

Užsnūdęs vėjas
Snoozing Wind Sold

Išėjimas
The Departure Sold

Belaukiant stebuklo
Waiting for a miracle Sold

Prieš vėją...
Against the wind Sold

Ko nepamatys rugiai I
That which grains will not see I Sold

Ko nepamatys rugiai II
That which grains will not see II Sold

Vienam pasitinkant rytą
When one meets the morning Sold

Giesmės gimimas
Chant's birth Sold

Iš ežero pasakojimo
From the lake's story Sold

Kaiminystė
Neighborhood Sold

O jausmai giliai giliai
My feelings are so deep... Sold

Skolintas vynas
Borrowed wine Sold

Užmiršau, kur tave vedu
I forgot where I'm taking you Sold

Šypsos į akis diena
The day smiles in to your eyes Sold

Daužos už upės svajonės
Dreams, striking on the other side of the river Sold

Iš boružės sapno. Kelias į širdį
From a Ladybug’s Dream. Road to the Heart Sold

Iš tėčio delno
From my Father’s Palm Sold

Išblėso, ko dviese geista
The passion of two, burned away Sold

Kai nieko nebėra, viskuo tikiu
When there’s nothing left, you believe everything Sold

Paežerės linksmybės
Lakeside Happiness Sold

Nuriedėjusios saulės
The rolled away Suns Sold

Neužrakinti jausmai
Not Locked Feelings Sold

Lyg vanduo vakarykštis
Like Yesterday’s Water Sold

Kiek myliu, tiek turiu
I have as much as I love Sold Sold

Kantrybė gyventi
Patience to live Sold 

Paskolink man vaikystę
Lend me my Childhood Sold

Supinti angelo plaukai
An Angel’s Braided Hair Sold

Tavo maldos namai
Your prayer’s home Sold

Vargonų raudos
Organs Mournings Sold

Vienišiaus rytas
One’s Lonely Morning Sold

Išplėštas sakinys
Expanded sentence Sold

Sutinku
I do (Not for sale)

Tyloje daug stebūklų
It is many wonders in silence Sold

Žodžiai kišenėje
The words in your pocket Sold

Vienišo paukščio giedojimas
The lonely bird’s chant Sold

Ateina laikas dovanoti
There comes a time for forgiveness Sold

Keleivio lazda
The pilgrim’s stick Sold

Vis daugiau ateities praeity
More and more of the future in the past Sold

Užmigę vargonai
Dormant organ Sold

Išeinančios moters pėdsakai
Traces of a leaving woman Sold

Ir apsivertė mano pasaulis.Kalniukai
My world turned upside down. Little hills Sold

Prisnūdusios vėlės sapnas
The  dream of the sleeping ghost Sold

 
Ko nemoka šerkšnas
The frost don’t know how to do this Sold

Įprasta keistenybė
Usual  strangeness Sold

Pervadinta aikštė
Renamed square Sold

Apglėbk neprašomas
Embrace without Asking Sold

 Ateik arčiau. Sušilkim…
Come closer. Will be warmer… Sold

Degantys debesys
Burning Cloud Sold Ir susirinko pamestos širdys…
And the Lost Hearts Gathered Sold

Iš angelo gėlyno
From an Angel’s Garden Sold

Iš paukščio širdies į tavo širdį
From a Bird’s Heart to Your Heart Sold

Laukimas būti išgirstam
Waiting to be heard Sold


Lyg tavo pirštai...
As if it were your fingers…Sold


Palikit mano žvaigždyną
Leave my Constellation Alone Sold
Pamestas vėliumas
Lost veil Sold

Saulėgrąžos sapnas
Sunflower’s Dream Sold
Tokia mano valia
That’s my Faith Sold

Tu grok, susimildama grok…
You play, gracefully play… Sold


 Sold

 Sold

Vienam palydint saulę
I escort the Sun alone Sold

Vyro širdis pilna gerumo
A man’s heart is full of goodness Sold

Vėjo gūsis iš rugių lauko
A Gust of Wind from the Rye Field Sold

Šiltos gyvybės rankos
A Warm Life’s Hands Sold

 Sold
 Kai niekur nesinori eiti Sold


 Nestabdyk Sold


 Vartai į eglės namus Sold


 Aš iš rūko esu, iš miglos... Sold


 Nepaleisk mano rankos Sold


 Paukščių skalbiniai... Sold


 Sold

 Sold


 Sold


 Sold

 Sold

 Sold

 Vangus vėjas  Sold


 Aš tolstu į Jus...
 Sold


 Žolės restauravimas
 Sold


 Dulkina tyla
 Sold


 Dulkinas triukšmas
 Sold


 Skrendančios lyg paukščiai mintys
 Sold

 Gilu tavo ašaroje
 Sold

 Praėjusi ateitis
 Sold

 Šaukiu ir šaukiu tave
 Sold

 Pasiėmė mane pievos
 Sold

 Medis pilnas laiko
 Sold

 Laikas, kvepiantis medum...
 Sold

 Išeities taškas
 Sold

Kai ima ilgėti šešėliai
 Sold

Šaknų paslaptingas žydėjimas
 Sold

Vasarinės rogių provėžos
 Sold

Nuklūpėta vasara
 Sold

Priėmė mane laukai...
 Sold

Netekdami suprantam
 Sold

Žmogus ir jo upė
 Sold

Moters obels žydėjimas
 Sold

Kai čaižo veidą...
 Sold

Jausmų gūsis...
 Sold

Netikėtas virsmas
 Sold

 Sold

 Sold

Kai tavyje ne rusena, bet dega
 Sold

Šaligatvio degančios pėdos I
 Sold

Šaligatvio degančios pėdos II
 Sold

Ko nesužinojo nulūžus šaka
 Sold

Rubuilio žavesys
 Sold

Ir pabėrė pieva saules...
 Sold

 Sold

Iš mano tylėjimo
 Sold

Kopėčios. Pasiskink obuolių...
 Sold

Retos glamonės
 Sold

Gėrimas iš šaltinio
 Sold

Atodūsiais įpučiama ugnis
 Sold

Kiek verksi, neišverksi...
 Sold

Kai mes susitikom
 Sold

Eglių mylėjimas
 Sold

 Sold

Žmogus be klaidų
 Sold

Moters tylėjimas
 Sold

Iš ko mokosi šerkšnas
 Sold

Niekas nesibeldžia į praviras duris
 Sold

Prisiminiau Čiurlionį
 Sold

Kam man tas pavasaris?
 Sold

Iš boružės gyvenimo. Pamesti langai
 Sold


Pasitraukimas į kalnus
 Sold

Laumės plaukų sruoga
 Sold

Kai labai tavęs trūksta
 Sold

Gal ir kitokie, bet vistiek pirmadieniai
 Sold

Skverbimasis gylyn
 Sold

Šampano?
 Sold

 Sold

Kas dedasi paukščio širdy?
 Sold

Kai užsimerksim...
 Sold

Pamestų langų motyvas
 Sold

Po šventų mišių
 Sold

Ant durų
 Sold

Augantys ir skambantys trimitai
 Sold

Prie Altoriaus
 Sold

Akmens čiupinėjimas
 Sold

 Sold

Pažadų vežimaitis
 Sold

Kažkur Džūkijoj...
 Sold

Atsiskyrėlio motyvas
 Sold

Budėjimas
 Sold

Man pavyko...
 Sold

Šypsos į akis žiemos diena
 Sold

Miško pasaka
 Sold

Miške, prie ežero...
 Sold

Ar sunkūs svetimi džiaugsmai?
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Rytas
 Sold

 Sold

Atsisveikinimas su draugu
 Sold

 Sold

 Sold

Neteisinga kryptis
 Sold

Užsnigti mano rūpesčiai
 Sold

Tankūs žingsneliai
 Sold

Rudenėjantis parašas
 Sold

Iš boružės gyvenimo. Kaimyno trioba
 Sold

 Sold

Iš boružės gyvenimo. Kilimėlis prie lovos
 Sold

Sutilpsim. Prisėsk...
 Sold

Šaknys-pamaivos
 Sold

Kai ratai buvo dar visai maži...
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Rūpestis
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Su mama
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Muzika
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Eikit, vaikai, rugštynių...
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Kuždesys
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Žinojimas
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Paprastumas
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Giedra
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Atmintis
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Rudmėsių link
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Žodžiai
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Daina
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Šienapjūtė
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Sodybos 
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Vėjuota
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Skambėjimas
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Žvilgsnis
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Ramybė
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Įspūdžiai
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Saulėlydis
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Mokymas
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Tvirtybė
 Sold

Iš Tėtuko pievų. Kai susitiksim
 Sold

Kimono I
 Sold

Kimono II
 Sold


Kimono III
 Sold

Pasitraukimas į kalnus
 Sold

Iš medžio širdies
 Sold

Palikit man mintis
 Sold

Kai perbraukiu ranka...
 Sold

Laiptų sapnai
A Stairway's Dream Sold


Džiugesiukai I
 Sold

Džiugesiukai II
 Sold

Mano vestuvinė suknelė
 Sold

Nereikia prisiekti
 Sold

Grįžtelėjus per petį
 Sold

Dovanos? Man?
 Sold

Iki kitų Kalėdų I
 Sold

Iki kitų Kalėdų II
 Sold

Tiek daug kalbėjai...
 Sold

Mylėk neprašomas
 Sold

Kaip dygsta saulės
 Sold

Noras būti Orchidėja
 Sold

Gerai žinomas takas
 Sold

O kur žiedlapiai?
 Sold

 Sold

Piligrimų kelias
 Sold


Sietynas
 Sold

Ne, ne. Tik nemeluok man...
 Sold

Geismų gniūžtės
 Sold

 Sold

 Sold

 Sold

 Sold

 Sold

 Sold

 Sold

 Sold

 Sold

 Sold

 Sold

 Sold

 Sold

Išeities taškas
Starting Point Sold

 Sold

 Sold

 Sold

 Sold


Paukščių takas
Milky Way (Sold out)

Kam klausimai tušti?
Why are the questions empty? Sold

Toli nuo čia mes susitiksim
We'll meet far away from here (Sold out)

Maža, ko žmogui norisi...
Little of what a person wants... Sold

Bejėgiškumas tavo turtų
Helplessness of your wealth

Pienės pasakojimas. Sausis
Dandelions story. January (Sold out)

Pienės pasakojimas. Vasaris
Dandelions story. February (Sold out)

Pienės pasakojimas. Kovas
Dandelions story. March (Sold out)

Pienės pasakojimas. Balandis
Dandelions story. April (Sold out)

Pienės pasakojimas. Gegužis
Dandelions story. May (Sold out)

Pienės pasakojimas. Birželis
Dandelions story. June (Sold out)

Pienės pasakojimas. Liepa
Dandelions story. July (Sold out)

Pienės pasakojimas. Rugpjūtis
Dandelions story. August (Sold out)

Pienės pasakojimas. Rugsėjis
Dandelions story. September (Sold out)

Pienės pasakojimas. Spalis
Dandelions story. October (Sold out)

Pienės pasakojimas. Lapkritis
Dandelions story. November (Sold out)

Pienės pasakojimas. Gruodis
Dandelions story. December (Sold out)

Į duris pasibeldus
The knock on the door (Sold out)

Baltijos kelias
The Baltic road (Sold out)

Jausmai tau
Feelings for you

Man kliūva svetimi šešėliai
Bothering shadows

Nėra jokio skirtumo. Beveik...
There is no difference. Almost... (Sold out)


Kur praėjo moteris
Where a woman passed by (Sold out)

Viršūnė laimės pasiekta
 The pinnacle of happiness achieved (Sold out)

Žilos seserys
The grey haired sisters

Paskutinė  rytinė šalna
The last morning frost (Sold out)

Tušti sapnai
Empty dreams (Sold out)

Marių dugnas
The bottom of the lagoon (Sold out)

Iš manęs likimas juokias
Fate is laughing at me 

Gyvenimo kokybė
The quality of life (Sold out)

Paparčio dieviškas žydėjimas
A fern's divine blooming (Sold out)

Gera visur karalienėms
Greatness for Queens everywhere (Sold out)

Tatai pasauliui nesvarbu
This is not important to the World (Sold out)

Šok neprašoma
Dance without asking (Sold out)

Šešėliai lange
Shadows in the window

Tylus žaliavimas
Quiet greening

Atspindžių rinkinys
Set of reflections (Sold out)

Palikit man atrištas rankas
Please, leave my hands untied

Pavargusios mūzos
Tired Muses

Poeto subrandintas žodis
A Poet's matured word (Sold out)

Slenkstis už kurio neužkliūsi
Lean on that what can't trip you

Truputį daugiau šviesos
Little bit more of  light (Sold out)

Nakties garsai
Sound of the night

Didieji lūkesčiai
Great expectations

Red Robin pieva
Red Robin Meadow (Sold out)

Gerų laumių pėdsakais
Witches' traces (Sold out)

Ugnie, ar tu gera?
Flame, are you friendly? (Sold out)

Riba
The boundary (Sold out)

Nekantraujanti minia
Anxious crowd

Žemės išmintis
The Earth's Wisdom (Sold out)

Skambanti tava liepsna
Sounds like your Flame (Sold out)

Šešėlių vestuvės
A Shadow's Wedding

Laiptai į ežerą
Steps into the lake (Sold out)

Baletas
Ballet (Sold out)

Susitikimas
Reunion

Užgęstant židiniui
The death of a Fire (Sold out)

Vienas puodukas kavos
One cup of coffee (not for sale)

Decollete
Neckline (Not for sale)

Dviese ant suoliuko
Together on a bench

Iš manęs liko tik juokas
Only laughter remains of me (Sold out)

Kas rūpi žmogui?
What matters to an individual?

Menas atleisti
Art to forgive (Sold out)

Mūzų bučiniai
Kisses of the muses

Hortenzijos pieva
The Hidrangeas Meadow (Sold out)

Pienių pieva
The Dandelions Meadow (Sold out)

Smilgų pieva
The Bent Grass Meadow (Sold out)

Vandenų pieva
The Water's Meadow (Sold out)

Šalpusnių pieva
The Coltsfoot Meadow (Sold out)

Laukiančių medžių pieva
The Waiting Trees Meadow (Sold out)

Tylinti pieva
The Silent Meadow (Sold out)

Grubi pieva
The Rough Meadow (Sold out)

Rudo žydėjimo pieva
The Brown Blooming Meadow (Sold out)

Samanų pieva
The Moss Meadow (Sold out)

Saulėtekio pieva
The Sunrise Meadow (Sold out)

Anties pieva
A Female Duck's Meadow (Sold out)


Antino pieva
A Male Duck's Meadow (Sold out)

Nesugebėjimas atleisti
Inability to forgive (Sold out)

Mąstymas-Kodėl?
Wondering-Why? (Sold out)

Pasilik, Prašau.
Stay, Please... (Sold out)

Žvakidės ant stalo tų, kurie svajoja
Candles on the table of a dreamer (Sold out)

Slysta tarp pirštų
Slipping between the fingers (Sold out)

Du saulėlydžiai. Tau ir man
Two sunsets. For you and me

Laukimas stotelėje
Waiting at the station (Sold out)

Žingsnis į šoną
Step to the side (Sold out)

Beklausnat Rachmaninovo
Listening to Rachmaninov (Sold out)

Varpo gimimas 
The Birth of a Bell (Sold out)

Ėjimas pakraščiu
A path on the edge (Sold out)

Laiko juosta
Time line (Sold out)

Laukianti moteris
The waiting woman

Meilės botagai
Love whips (Sold out)

Laukinis grožis
Outside beauty (Sold out)

Šaltinio sapnas
A source's dream (Sold out)

Moterys iššlavė namus
The woman swept the house

Vėjo varpelių etiudas
The wind bells' study

Išsirangymas ant žemės
Undressing on the ground (Sold out)

Iš mano knygų
From my books (Sold out)

Pakviesk mane arbatos
Ask me for tea (Sold out)

Važiuojant pro šalį
Driving by

Muzikanto sapnas
A Musician's dream

Traukos centras
Traction center (Sold out)

Neregio juokas
Blind laughter

Lapų čežėjimas vakar
Yesterday's leaf rustling

Laumės sukryžiuoti pirštai
Crossed fingers of a fairy (Sold out)

Baigiamasis akordas
The final chord (Sold out)

Angelo ašara
An Angel's tear (Sold out)

Gėrio kaina
The good price (Sold out)

Permainų vėjai
Winds of Change (sold out)

Patarimas
Advice (sold out)

Ir išbiro iš saujos jausmai
And handfulls of feelings spilt (sold out)

Varpas išėjusiems
Bell for the lost (Sold out)

Manymas, kad gali...
Perception, that one can... 

Terpė augti
The environment to grow (sold out)

Viena saulėta diena
One sunny day (sold out)

Mano pirmai meilei
For my first love (sold out)

Ėjimas ten pat
Going to the same place (sold out)

Byloti šičia
To state the present (sold out)

Trumpam atsigręžti
Briefly turn back (sold out)

Tyla tarp mylinčių
The silence between loved ones (sold out)

Tolstantys vaikystės namai
The distancing childhood home (sold out)

Tu nuostabi
You are amazing (sold out)

Džiūstantys angelų sparnai
Drying the wings of angels (Sold out)

Eglutė ant rogučių
Christmas tree on a sled (sold out)

Praskleidus užuolaidą
Opening of curtains (sold out)

Židinio traškėjimas I
The fireplace crackle I (sold out)

Židinio traškėjimas II
The fireplace crackle II (sold out)

Iliustracija neparašytam eilėraščiui
Illustration for an unwritten poem (Sold out)

Atspindys baloje
Reflection in the puddle (Sold out)

Medinės varlės pieva
Wooden frog's meadow (sold out)

Sunkiausia-atsisveikinti
It's the most difficult - To say goodbye (sold out)

Dvigubas džiaugsmas
Double Joy (Sold Out)

Brendimas
Ripening (sold out)

Neregio vaivorykštė
A blind man's rainbow (sold out)

Gebėjimas šokti
The ability to dance (sold out)

Bažnytinė muzika
Church music (sold out)

Gera atmosfera
Good atmosphere (sold out)

Tolyn nuo miesto
Further from the city (sold out)

Stuksenimas į duris
Tap on the door (sold out)

Tvirtas užnugaris
Durable back (Sold out)

Smalsumas
Curiosity (sold out)

Betliejaus žvaigždė
Star of Bethlehem (sold out)

Muzika klarnetui
Music for the clarinet (sold out)

Išpažintis
Confession

Grįžti į save su vėju
Return to yourself via the wind (sold out)

Tylintys žiemos medžiai
Silent winter trees (sold out)

Kur suskrenda mūzos?
Where do the muses fly? (sold out)

Kartais praskrenda žuvys
Sometimes fish fly by (sold out)

Nesuvaržyta ir nevaržanti
Unrestricted and constraining (sold out)

Ilgesio teorijos
Theory of longing (Sold out)

Vidinė laiko būsena
Internal time status (sold out)

Pasivaikščiojimai po poeziją
Walks in poetry (sold out)

Žalioji arbata
Green tea (sold out)

Vargonai pievoje
Organs in the meadow (sold out)

Miške, su dvasiomis
In the forest, with the spirits (sold out)

Dairymasis į kitus
Looking at others (sold out)

Sutartinė
Singing Lithuanian style (sold out)

Rūtos svajonės
Ruta's dreams

Mintys ir žodžiai
Thoughts and words (sold out)

Miško Kalėdos
A Forest's Christmas (Sold Out)

Kelias pas Donelaitį
The road to Donelaitis (sold out)

Prieš nukertant
Before the cutting  (sold out)

Tiltas į maldas
The Bridge to Prayers (sold out)

Sunkumas būti neišgirstam
The difficulty of not being heard (sold out)

Gavus rudų dažų
Given brown paint (sold out)

Atstumas tarp mūsų
The space between us (sold out)

Šaknys. Ten.
Roots. There (sold out)

Šaknys. Saulėtekis namie
Roots. Sunrise at home (Sold out)

Kiemo varteliai. Užeik...
Courtyard gate. Come in... (sold out)

Sąžinės priekaištai. Pažadai
Remorse. Promises (Sold out)

Sąžinės priekaištai. Abejingumas
Remorse. Indifference

Sąžinės priekaištai. Neparašyti laiškai
Remorse.Unwritten letters (sold out)

Sąžinės priekaištai. Svetimos ašaros
Remorse. Guests' tears (sold out)

Sąžinės priekaištai. Nematymas
Remorse.  Blindness

Sąžinės priekaištai. Nebaigti darbai
Remorse. Unfinished jobs

Iš žuvies sapno
From a fishes dream (sold out)

Į kurią pusę vėjas? (parduota)
In what direction does the wing blow? (sold out)

Gaisro užgimimas
How fire is born (sold out)

Moters širdis pilna gerumo
A woman's heart is full of goodness (sold out)

Geišų skėčiai
Geisha's umbrellas (sold out)

Einam? Ne, palaukiam
Let's go? No, let's wait (sold out)

Bijūnų sekmadienio varpai
Peonies' Sunday-Bells (Sold out)

Ištrūkęs iš kasdienybės
Broken out of the everyday cycle

Prilijo medžių
Raining trees (sold out)

Prakartėlė
Navity scene (Sold Out)

Šerkšno langinės
Frost shutters (Sold out)

Dvi paslaptys miegančiai žemei
Two secrets for the sleeping Earth (sold out)

Durys į rugiagėlės širdį
The door to a straw flower's heart (sold out)

Moters valanda
A Women's hour (sold out)

Padėka
Thanksgiving (sold out)

 Medžų choras "Šakos"
The Tree Choir "Branches" (sold out)

Vitražas "Prisilietimas"
A Stained Glass "Touch" (Sold out)

Vitražas" Nuomonės"
Stained Glass "Opinions" (sold out)

 Vitražas "Atsiskyrimas"
Stained Glass "Separation" (sold out)

 Vitražas "Šuolis"
Stained Glass "Jump" (Sold out)

 Išplėštas ir pamestas
Torn and lost (sold out)

 Variacijos Pieštuku I
Variations with a pencil  I (sold out)

 Variacijos Pieštuku II
Variations with a pencil  II (sold out)

 Variacijos Pieštuku III
Variations with a pencil  III (sold out)

  Variacijos Pieštuku IV
Variations with a pencil  IV (Sold Out)

Žiūrėk.Skamba žiemos varpeliai I
 Look. The winter bells are ringing I (Sold Out)

Žiūrėk.Skamba žiemos varpeliai II
 Look. The winter bells are ringing II (Sold out)

Žiūrėk.Skamba žiemos varpeliai III
 Look. The winter bells are ringing III (Sold out)

Vasaros prisiminimų taurė
Glass of summer memories (sold out)

Tylūs laiptai į rūsį
Silent stairs to the basement (Sold Out)

Suskambus rašalo dėmė
The sound of a splotch (sold out)

Žiema Seattle. Sodininko vakaras
Winter in Seattle. Gardener's evening (Sold Out)

Žiema Seattle. Luko vakaras
Winter in Seattle. Lukas' evening (Sold Out)

Žiūrėk.Skamba žiemos varpeliai IV
 Look. The winter bells are ringing IV(Sold out)

Puokštelė prie draugės durų
Bouquet at a friend's door (Sold Out)

Bitės sapnas (parduota)
A Bee's dream (sold out)

Du pokalbiai
Two conversations (sold out)

Dūmų be ugnies nebūna
Smoke is absent without the fire (sold out) 

Pakelės švieselės 
Roadside lights (sold out)

Žiogo gimtadieniui
For the grasshopper's birthday (sold out)


Vienoje rudeninėje saujoje
In an Autumn bundle (sold out)

Paskutinis rožės prašymas
Last request by the rose (sold out)

Pasidairymas su rūpesčiu
Looking around with concern (Sold out)


Eglė I
Pine tree I (Sold Out)

Eglė II
Pine tree II (sold out)

Eglė III
Pine tree III (Sold Out)


Dažom namus
We are painting our house

Pamestas svajonių krepšys
Lost dream bag (sold out)

Laukiančios lauko durys
The waiting back door (Sold out)

Rankų darbo ruduo
Hand made fall (sold out)

Žydinti jūra (Parduota)
Blooming sea (Sold Out)

Žiemos žydėjimas I (Parduota)
Blooming winter I (Sold out)

Žiemos žydėjimas II
Blooming winter II (sold out)

Žiemos kamuolys
Winter's ball (Sold Out)

Laumės šnabždesys
Fairies whisper (sold out)

Žiema Seattle. Visi namie
Winter in Seattle. Everyone at home (sold out)

Žiema Seattle. Tyla
Winter in Seattle. Silence (sold out)

Žiema Seattle. Tvorų kaiminystė
Winter in Seattle. A Fenced Neighbourhood (sold out)

Greitakalbė
Patter (sold out)

Nesubrendusios mano mintys
My immature thoughts

Pasislėpusios pelės
Hidden mice (Sold out)

Pirmi gobeleno dygsniai
The first tapestry stitches (sold out)

Nesušukuoti
Not combed (sold out)

Kai gali atsiremti
When you can lean (Sold Out)

Trys grupės-viena mintis
Three groups-one thought

Keturi metų laikai (parduota)
Four seasons (sold out)

Šiaurės vėjas
Winds from the North (sold out)

Apgaulingi žiemos bučiniai
False Winter kisses (sold out)

Lenkiantis geltonumas
The bending yellow (Sold Out)

Vartai Kyoto
Kyoto gates (sold out)

Vitražas "Raudona"
Stained Glass "Red" (sold out)

Ašarų paskirtis (parduota)
The purpose of the tears (sold out)

Degantys žodžiai. Bet šalta 
Burning words. Yet still cold (sold out)

Kiauros tavo burės, žmogau
Your sails have holes, man (sold out)

Toks pat, bet skirtingas
The same yet different at the same time (sold out)

Švelnūs botagėliai (Parduota)
Soft lashes (Sold out)

Kiškio pieva
Rabit's meadow (sold out)

Pilkojo genio pieva (Parduota)
Grey woodpecker's meadow (Sold Out)

Japoniškas kimono I
Japanese kimono I (sold out)

Japoniškas kimono II
Japanese kimono II (sold out)

Be pavardės
Without a last name (sold out)

Samanų paslaptys I
Moss secrets I (sold out)

Duburys
Vortex (sold out)

Kalėdiniai žaisliukai
Christmas ornaments (Sold Out)

Jausmas. Išrautas su šaknimis I
Feeling. Pulled up with the roots I (sold out)

Jausmas. Išrautas su šaknimis II
Feeling. Pulled up with the roots II (sold out)

Pažado lengvumas
The ease of a promise  (Sold Out)

Boružės sapnas. Kelias
Ladybug dream. The road (sold out)

Braškančios tvoros
Squeaking fences (sold out)

Skriskim. Niekas nešaukia (parduota)
Let's fly. No one is calling us (sold out)

Iš mano kasdienybės paraščių
From my daily margins (sold out)

Kiemo skiedros svajonė
The yard chips' dream (sold out)

Keturios ramybės
The four tranquilities (Sold Out)

Šalnos dešinė ranka
Frosts right hand (Sold out)

Šalnos kairė ranka
Frosts left hand (sold out)

Apnuogintas
Naked (sold out)

Kopimas žodžiais
Climbing words (sold out)

Lyg dangum eitum
Towards the sky (sold out)

Pilnaties išpažintis 
Confession of a Full Moon (Sold out)

Pririštas augimas
Tied up growth

Žvaigždės keliasi
The stars are getting up (sold out)

Gintaro gimimas
Birth of amber (Sold out)

O buvo tuščias lapas
It was just a blank page (sold out)

Savęs pervertinimas
Self-esteem (sold out)

Pasikartojimas mumyse
The cycle within us (sold out)

Iš tavo delnų
From your palms (sold out)

Baltų pirštinių mūvėjimas
Wearing white gloves (sold out)

Tavo melo liūnas
The quagmire of your lies (sold out)

Mano melo liūnas
The quagmire of my lies (sold out)

Juokas jūroje
 Laugh from the sea (sold out)

Ne taip suprastas
Not understood right way (sold out)

Skruzdės pieva
Ants meadow (Sold Out)

Drugio pieva
Butterflies meadow (sold out)

Bitės pieva
Bees meadow (Sold Out)

Žalčio pieva
Garden snake meadow (sold out)

Kryžiažodis
Crossword

Iš traukinio pasakojimų
From the Train's stories (sold out)

Tavo rogės? (Parduota)
Your sled? (Sold Out)

Prisijaukinta rožė
Domesticated rose (sold out)

Pasivyk
Catch up (sold out)

Nesakyk man visko
Don't tell me everything (sold out)

Pertrauktas pokalbis
Interrupted conversation (Sold out)

Norėjimas skambėti
The want to ring (sold out)

Kančia
Suffering (Sold out)

Išėjo medžiai
The trees left (sold out)

Tiesmukiški tavo žodžiai
Straightforward with your words (sold out)

Iš vieno pumpuro
From one bud (sold out)

Pažadai
Promise (sold out)

Viena moters mintis
A women's one thought (sold out)

Dėmesys
Attenton (sold out)

Sudegti save tavy?
To burn myself in you? (sold out)

Išsiaiškinkit patys
Find your truth (Sold out)

Netikiu
Can't believe (sold out)

Laimės gėrimas
The drink of happiness (sold out)

Kur neatskrido bitės
Where no bees flew (sold out)

O tu?
What about you? (sold out)

Vis ne vienas
Still not alone 

Ar suskambės?
Will it rings?

Violetinė spalva
The purple color (sold out)

Panašūs dalykai
Similar things (sold out)

Šuns lojimas
The dog's bark (sold out)

Joninių šnabždesys
St. John's night whisper (sold out)

Pakeleiviai
Fellow travelers (sold out)

Ant kalno
On the hill (sold out)

Vėlinės širdy
All Souls Day in the heart (sold out)

Pro langą
Through the window (sold out)

Raktažolės be raktų
Primroses without keys (Sold Out)

Išbyrėjo juokas
Spilled laughter (sold out)

Interviu
Interview (Sold out)

Prieš ateinant šienpjoviui
Before the cut (sold out)

Mieganti žaluma
Sleeping greenery (Sold out)

Žodžio ieškojimas (parduota)
Looking for the word (sold out)

Nepaklusnumas
Disobedience (sold out)

Paprastas samanos nuoširdumas (parduota)
The simple sincerity of moss (sold out)

Dalybos raudonu rudeniu
Sharing the red autumn (Sold out)

Šikšnosparnio žydinti palėpė
The bat's blooming loft (sold out)

Vėl yra
It is, once again (sold out)

Negirdima akustika
Unheard acoustics (sold out)

Mažai mergaitei
For the little girl (sold out)

Kaip auga langai
How the windows are growing (sold out)

Kaip dega langai
How the windows are burning (sold out)

Molbertas jurginui
Easel for the dahlias (sold out)

Me (sold out)

Noras pranokti medžius
The desire to surpass the trees (Sold Out)

Rytinė rasa ant tavo veido
Morning dew on your face (sold out)

Vėjui papūtus
Gusts of wind (sold out)

Paslėpti spalvų raktai
Hidden keys of color (sold out)

Martini trims
Martini for three (sold out)

Mažam berniukui
For the little boy (sold out)

Mums nebereikia
We no longer need it (sold out)

Mūsų dienų pelenai
Our days' ashes

Namai, į kurios grįžtu
Home to which I return (sold out)

Pašėlęs šokis 
Crazy dance (sold out)

Kai pilnatis ridinėjasi
When the full moon rolls (Sold out)

Reiks išeiti
Will have to leave (sold out)

Rojaus žirniai
Sweet peas of heaven (sold out)

Seni giesmynai
The old Hymnals (sold out)

Siuvėjos gudrybės
Brilliance of a sower (sold out)

Spengianti tyla
Stunned silence (sold out)

Suplėšytos burės. Grįžk
The torn sails. Come back (sold out)

Tegu rieda
Let it roll (sold out)

Tušti koriai
Empty honeycombs (sold out)

Užeik, dar laukiu...
Come over, I'm still waiting...

Šokėja
Dancer (sold out)

Žali delnai
Green palms (sold out)

Pražydę tėvo arimai
Father's blooming plowed field (sold out)

 Žiogo pieva 
Grasshopper's meadow (sold out)
Karkvabalio pieva
Maybug's meadow (sold out)
 
Laumžirgio pieva
Dragonfly's meadow (sold out)
 
Išmintingi patarimai
Wise words (sold out)

 
Pabirę malūno sparnai
Scattered windmill wings (sold out)
 
Sapno lukštenimas
Pealing Dream (sold out)
 
Gerumo skiautės
Shreds of kindness (sold out)
 
Pulkelis klajoklių
A tribe of wanderers (sold out)
 
 Viena veido pusė
A face's side (sold out)
 Tvorų juokas
Laughter of the fences (sold out)
 Sutramdyti jausmai
Compacted feelings (sold out)
 Vėjuoti skiemenys
Windy Syllables
 Proskyna
The clearing (sold out)
Užpūtei žvakes? Tai sėskis...
Candles blown out? Sit and rest... (sold out)
Paukščio belaukiant
Waiting for the bird (sold out)
Eketės mėlynumas
The blue of frozen water (sold out)


Mėnulio ruduo
Autumn Moon (sold out)

Prie bažnyčios
By the church (sold out)

Nuo vaikystės sienų
From the walls of my childhood (sold out)

Priekaištų atgarsiai
Echoes of reproach (sold out)


Gal susitikim?
Rendez-vous? (sold out)

Lašai peržengia sienas
Drops beyond the walls (sold out)

Nuosprendis
Judgement (sold out)

Jokio vėjo
There was no wind (sold out)

Nukirsta kitų džiaugsmui
Cut off for other's Joy (sold out)

Tremolo (sold out)

Vakaro baladė
Evening ballad (sold out)

Tvirtas tikėjimas
Strong faith (sold out)

Lyg širdis plyštų...
As if the hart is breaking... (sold out)

Pražydę pelenai
Flowered ashes (sold out)

Po šalnos
After frost (sold out)

Smūgis į stiklą
Blow in to the glass (sold out)

Bet gi niekas nesupranta
But no one understands (sold out)

Duženų lipdymas
Gluing of wrecks (sold out)

Pirmas šerkšnas.Širdy
First frost. In my hart (sold out)

Švelnumas šaltumui
Tenderness for the coldness (sold out)


Nugirstas pašnekesys
Heard conversation (sold out)


Žalia, per visą dangų...
Green, in the entire sky... (sold out)

Eilėraščiai
Poetry (sold out)

Šventas Raštas
The Holly Scripture (sold out)

Trys Karaliai
Three Kings (sold out)

 Šv.Petro vartų varpai
St Peter bells (sold out)

 Ašarojimas aukštyn
Tearing up (sold out)

 Bijūno priekaištai
Peony's accusations (sold out)

 Pilna kišenė smulkmenų
Pocketful of little things (sold out)

 Įkyrios musytės
Annoying buzzing (sold out)

 Saulės laikrodis
Sun clock (sold out)

 Būsimas varveklis
Future icicle (sold out)

 Mėlyni sapnai 
Blue dreams (sold out)

 Kad pridygo jovarų...
Black Poplar sprang up... (sold out)

 Tyloje...dega
It's burning...in silence... (sold out)

 Sunkios šviesios mintys
Heavy bright thoughts (sold out)

 Įdukros
Foster-daughters (sold out)

 Vaikystės pelkės
Childhood swamp (sold out)

 Padrikas dainavimas
Scattered singing (sold out)

 Akligatvio grožis
The beauty of dead end (sold out)

 Iš raudono vyno taurės
From the red vine glass (sold out)

 Nereikia man tavęs
I don't need you anymore (sold out)

 Trikertė žvaginė kitaip
Capsella bursa-pastoris in different way (sold out)

 Suvedžiojimas
Seducing (sold out)

 Nereikia man tų pasakų...
I don't need your stories... (sold out)

 Apkabinu tave
I embrace you (sold out)

 Žiūrėk, kaip sninga žvaigždėmis
The stars falling down. Snowing (sold out)

 Nerie, nešk laivelį...
Neris, take a small boat away...v

 Nuotakos sapnas
Bride's dream (sold out)

 Rankos prisilietimas
Touch of your hand (sold out)

 Žuveliokui
For little fish (sold out)

 Japoniško skėčio sėklos
Seeds of Japanese umbrella (sold out)

 Vėduoklė
Fan (sold out)

 Vedlys
Leader (sold out)

 Susirinkime
At the meeting (sold out)

 Skambučiai
Calls (sold out)

 Gaisras dobilienoj
Fire at clover field (sold out)

 Tepučiai
Slippers (sold out)

 Du metų laikai
Two seasons (sold out)

 Greitis
Speed (sold out)

 Ir turėjo jis anūką, šaltanosį ledinuką...
And he had a grandson, with nose like a popsicle... (sold out)

Gama su variacijomis
Gamma with variations  (sold out)

 Senelio Jono paltuko sužydėjimas
Grandpa Jonas' blooming coat (sold out)

 Senelio Antano paltuko sužydėjimas
Grandpa Antanas' blooming coat (sold out)

Seenelio Kosto paltuko sužydėjimas
Grandpa Kostas' blooming coat

 Kai žemė apsiverčia
When Earth turns up side down (sold out)

 Kur tavo rogės?
Where is your sleds? (sold out)

 Tyla miške
Quiet in the forest (sold out)

 Borižės sapnas. Kalnas
Lady Bug's dream. The hill (sold out)

 Žydintis šaltis
Blooming frost (sold out)

 Boružės sapnas. Keliai
Lady Bug's dream. Roads (sold out)

 Kerpių mišios
Tree lichen's mass (sold out)

 Išsisukinėjimas
Subterfuge (sold out)

 Daugiažodžiavimas
Padding (sold out)

 Boružės sapnas. Pilnatis
Lady Bug's dream. Full Moon (sold out)

 Garsus lašėjimo žydėjimas
Sounds of dripping blooms (sold out)

Šaknys irgi turi varpelius
Roots also have bells (sold out)

 Pastovumas
Stability (sold out)


 Saulutė
The Sun (sold out)

 Iš po sniego
Under the snow (sold out)

 Pasikalbėkim
Let's talk (sold out)

 Dobilo laimė
Clover's good fortune (sold out)

 Du kalneliai
Two little hills (sold out)

 Vaikystės naktiniai marškinėliai
Nightgown from my childhood (sold out)

 Japonija žiemą
Japan in winter time (sold out)

 Nešauk!
Stop screaming! (sold out)

 Pilkas degimas
Burning in grey (sold out)

 Ledo gėlės
Ice flowers (sold out)

 Žiema
Winter (sold out)

 Šalčio pasaka
Frost's story (sold out)

 Sutartinė (sold out)

Snaigių kubizmo idėja
 Cubism by snowflakes (sold out)


 Lysvėjė
In the garden-bed (sold out)

 Susiglauskim
Lets cuddle up (sold out)

 Mezginys
Knitting (sold out)

 Žibintai parke
Lanterns in the park (sold out)

Nemeluok tu man
Do not lie (sold out)

Pasiklydėlis
Stray (sold out)


 Svarbu
Important (sold out)

 Šeima
Family

 Jūros žolės prisiminimai
Memories of seaweed (sold out)

 Ant lentynos
On the shelve (sold out)

Vėluma
Late hour (sold out)

 Be kaltės kalti
Guilty without guilt (sold out)

 Arpeggio (sold out)

 Chameleono šypsena
Chameleon smile (sold out)

 Saulės lysvės
Solar gardens (sold out)

 Žvaigždžių miegamasis
Where the stars sleep (sold out)

 Rudeninis labirintas
Autumn labyrinth (sold out)

 Kitoks atspindys
Different reflection (sold out)

 Nutrūkusios mintys
Digressed Mind (sold out)

 Moters nuotaika
Women mood (sold out)

 Dvylika mėnesių
Twelve months (sold out)

Krosnies pasaka
Fireplace story (sold out)

Ar dviese šilčiau?
Is it warmer together? (sold out)

Vėjo gūsiai
Gusty wind (sold out)

Bičių spiečius
Bee swarm (sold out)

Dovanos
Gifts (sold out)

Patvorio rožės
Roses by the fence (sold out)

Rudi Pūkai
Brown down (sold out)

Varpai rūke
Bells in the fog (sold out)

Zigzagas
Zigzag (sold out)

Žydinti pelkė
Blooming swamp (sold out)

 
 Aplipęs rūpesčiais
Worries (sold out)

Bajoras
Nobleman (sold out)

Be lapų
Leaveless (sold out)

Buvusios sodybos medžiai
Trees from former farmstead (sold out)

Dūkstančios saulės
When Suns playing pranks (sold out)

Dūmai ir ugnys
Smoke and fire (sold out)

Kerėplos eglės
Clumsy fir-trees (sold out)

Einant pro krapus
 Passing dills (sold out)

Juosta
Woven sash (sold out)

Karūnuotieji
With crowns (sold out)

Kažkodėl liūdni
Sad with no reason (sold out)

Kiaurai per mišką
Through forest (sold out)

Klevai
Maple leaves (sold out)

Langų varvekliai
Window's icicles (sold out)

Lieptų žydėjimas
Blooming of the foot-bridges (sold out)

Lietus
Rain (sold out)

Lijundra
Freezing rain (sold out)

Mėlynas
Blue (sold out)

Naščiai
Yoke (sold out)

Nasturtos pokštai
Nasturtium is playing tricks (sold out)

Pasiklausyk
Listen (sold out)

Pasiteisinimai
Justifications (sold out)

Paveikslas
Picture (sold out)

Pumpurų šokis
Bud's dance (sold out)

Rudo vijoklio raudonas žydėjimas
Brown ivy is blooming red (sold out)

Samanos žydėjimas
Blooming moss (sold out)

Sąžinė
Conscience (sold out)

Skirtingi keliai
Different ways (sold out)

Sukurys
Vortex (sold out)

Tango (sold out)

Tarpas tvoroje
Gap in the fence (sold out)

Tikslas
Goal (sold out)

Tykšt
Splash (sold out)

Vėžio gėlynas
Lobster's flower garden  (sold out)

Žiemos varpas
Winter bell (sold out)

Žvakikė
Candle (sold out)

Žydėjimas ratu
Blooming in circle (sold out)

Susiraizgiusios mintys
Interlacing thoughts (sold out)

Tavo atspindys
Your reflection (sold out)

Kalėdos
Christmas (sold out)

Žydėjimas po vandeniu
Blooming under water (sold out)

Kvadratas
Square (sold out)

Miegančios burės
Sleeping sail (sold out)

Vėjuks
Little wind (sold out)

Nuobodu
Boring (sold out)

Pražydusi tvora
Blooming fence (sold out)

Kiškio ašarėlių lietus
Rabbit's tears rain (sold out)

Jungtuvių žiedai
Wedding rings (sold out)

Trio (sold out)

Kuždesys
Whisper (sold out)

Dūmas
Smoke (sold out)

Laiptai pas Tave
Stairs to reach You (sold out)

Džiūstantis lietus
Drying rain (sold out)

Ir vėl miške
In the forest again (sold out)

Žvakidės
Candleholders (sold out)

Pavasario šauklys
Spring herald (sold out)

Norėjo būti gluosniu
Willingness to become a willow (sold out)

Užuomina apie fortepijoną
Hint about piano (sold out)

Jūražolių žydėjimas rūžavai
Seeweed blooming in pink (sold out)

Tiltas
Bridge (sold out)

Saulėlydis
Sunset (sold out)

Šniūrai irgi žydi
Ropes are blooming too (sold out)

Rūžavai žydinti samana
Moss blooming in pink (sold out)

Sopranai
Sopranos (sold out)

Gabalėlis medžiagėlės 1
Piece of fabric 1 (sold out)

Stiebelių gyvumas
Liveliness of steams (sold out)

Smilgos už tvoros
Grass behind the fence (sold out)

Gaisras pievoje
Fire in meadow (sold out)

Meška ir bitelės
Brown bear and bees (sold out)

Gabalėlis medžiagėlės 2
Piece of fabric 2 (sold out)

Sonata (sold out)

Mėlynas Jononių vainikas
St.John night's blue wreaths (sold out)6 comments:

 1. Tokie rankų darbo atvirukai man labai patinka, nes juose atsispindi nuoširdumas ir darbas. O džiovintos gėlės ir lapai čia prideda tikrai daug grožio.

  ReplyDelete
 2. KOks aštuntas gražus!! Beje, kažką panašaus į ketvirtą mačiau Baltijos kopija gamino prieš du metus. O praeitąmet nemačiau nieko, kiti irgi nematė?

  ReplyDelete
 3. Sveiki :)
  Jaučiuosi lobį radusi :) Jei ne šio ryto Z.Kelmickaitės laida, taip ir nežinočiau nieko apie daugiaplanį Jūsų, miela Nomeda, kūrybiškumą. Neįmanoma atsistebėti, kaip gausiai gali būti talentais apdovanotas žmogus!!!
  Darbas su džiovintais augalais lydi visą gyvenimą, todėl tai visad patraukia akį.
  Šiuos darbus žiūriu "skanaudama", tiek jie man patinka. Šitoks trapumas, subtilumas, jautrumas, minties gilumas! Žinau, kad grįšiu ir grįšiu į Jūsų sukurtas nuotaikas panardyti :)
  Šitokia meilė gimtajai žemei! Mums, čia gyvenantiems, iš jūsų tik mokytis ir mokytis. Puiki šeima, puoselėjamos lietuviškos tradicijos... Ačiū, kad esate. Dievo palaimos jums visiems <3

  ReplyDelete
 4. Nomeda! vėl ir vėl skęstu tavo sukurtame nuostabiame grožyje! Atrodo dauguma tavo atvirukų esu mačiusi, tačiau kiekvieną kartą užklydusi į Tavo Pievą atrandu kažką naujo, kažką nepastebėto anksčiau, kažką nepaprasto, pildančio sielą ir suteikiančio sparnus! Ačiū tau už tai! Kurk ir džiugink mus visus!

  ReplyDelete